Search

Col·lecció: Cartes rebudes per Joan Maragall


Aplec de correspondència rebuda d' Anton Roura, de 141 cartes compreses entre els anys 1899 a 1910