Search

Home > Històric

Històric

Col·lecció:

Cartes i menús de restaurant

Institució:
Descripció: Col·lecció de prop de mil cartes manuscrites enviades per l'autor a més de cent corresponsals, dins del període de 1878 a 1911. El seu contingut és molt divers: hi ha cartes familiars, altres als amics, com Josep Pijoan o Antoni Roura, però també a persones destacades de la cultura com Jacint Verdaguer, Víctor Català, Apel·les Mestres, Azorín, Unamuno, Pio Baroja i Gaudí, polítics destacats com Francesc Cambó i Enric Prat de la Riba, i eclesiàstics influents com el bisbe Torras i Bages. Aquestes cartes es conserven a l’Arxiu Joan Maragall i les van recuperar la vídua, Clara Noble, i les filles grans, amb el propòsit d’incorporar-les a la primera edició de les obres completes que es van publicar a l’editorial Gustau Gili entre el 1912 i el 1918.
Mostra:
Transcripció: Del 23 de juny de 2022 al 24 de gener de 2023
Evolució: Mostrar gràfic
Col·lecció:

Cartes de Joan Maragall

Institució:
Descripció: Col·lecció de prop de mil cartes manuscrites enviades per l'autor a més de cent corresponsals, dins del període de 1878 a 1911. El seu contingut és molt divers: hi ha cartes familiars, altres als amics, com Josep Pijoan o Antoni Roura, però també a persones destacades de la cultura com Jacint Verdaguer, Víctor Català, Apel·les Mestres, Azorín, Unamuno, Pio Baroja i Gaudí, polítics destacats com Francesc Cambó i Enric Prat de la Riba, i eclesiàstics influents com el bisbe Torras i Bages. Aquestes cartes es conserven a l’Arxiu Joan Maragall i les van recuperar la vídua, Clara Noble, i les filles grans, amb el propòsit d’incorporar-les a la primera edició de les obres completes que es van publicar a l’editorial Gustau Gili entre el 1912 i el 1918.
Mostra:
Transcripció: Del 20 de setembre de 2013 al 20 d'abril de 2014
Evolució: Mostrar gràfic
Col·lecció:

Obra Literària de Joan Maragall

Institució:
Descripció: Col·lecció que conté una àmplia mostra dels originals de l’obra de l’autor conservats a l’Arxiu Joan Maragall. Recull, per exemple, el manuscrit del Cant espiritual i La vaca cega, entre nombroses poesies i proses literàries.
Mostra:
Transcripció: Del 20 de setembre de 2013 al 1 d'abril de 2014
Evolució: Mostrar gràfic
Col·lecció:

Cartelleres cinematogràfiques

Institució:
Descripció: Col·lecció d’un miler de cartelleres de cinema de diferents sales catalanes, la gran majoria de la ciutat de Manresa. Estan datades entre 1898 i 1930 però especialment comprenen el període 1905-1919. Aquesta col·lecció permet familiaritzar-nos amb els dissenys de l’època, on destacaven els títols amb tipografies delicades i petites sinopsis, frases en la majoria de casos, que resumien el film d’una manera contundent. Destaquen les cartelleres de dues sales manresanes: Sala Montserrat i Joventut Catòlica, en el català de l’època; i del Cine Moderno, del que procedeixen 600 dels exemplars de la exclusiva col·lecció.
Mostra:
Transcripció: Del 29 de setembre de 2014 al 18 de novembre de 2014
Evolució: Mostrar gràfic
Col·lecció:

Cartelleres cinematogràfiques del cinema Alarcón

Institució:
Descripció: Col·lecció de 196 cartelleres del cinema Alarcón de Barcelona, ubicat al carrer Escudellers, número 6 entre 1946 i 1974. Les cartelleres són datades entre 1947 i 1954, i servien per exposar al públic la programació que s’exhibia en aquest cinema. Entre les pel·lícules anunciades, “Recuerda” d’Alfred Hitchcock, “Monsieur Verdoux” de Charles Chaplin, “Las zapatillas rojas” de Michael Powell i Emeric Pressburger , “La dama de Shanghai” d’Orson Welles.
Mostra:
Transcripció: Del 12 de maig de 2015 al 20 de maig de 2015
Evolució: Mostrar gràfic
Col·lecció:

Juntas Literarias del Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona

Institució:
Descripció: A la Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona es conserven, les Juntas Literarias del Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona, eren dissertacions mèdiques llegides per professors del Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona, amb l'assistència d'estudiants i docents, que amb posterioritat s'enriquien amb la crítica o els comentaris d'altres professionals. El paper de les Juntas Literarias en acadèmies i centres docents durant tot el segle XVIII i XIX actuà com a motor de progrés i extensió dels coneixements mèdics, no només dins el marc purament docent, sinó que tenien una ambició més àmplia d'aplicació d'aquests coneixements a la pràctica mèdica. A part de les Juntas pròpiament dites, la col·lecció inclou altres dissertacions del mateix Col·legi, com ara exercicis per obtenir el grau de doctor.
Mostra:
Transcripció: Del 28 d'abril de 2015 al 14 de juliol de 2015
Evolució: Mostrar gràfic
Col·lecció:

Testimonis bibliotecaris

Institució:
Descripció: La Xarxa de Biblioteques Populars va ser creada per la Mancomunitat de Catalunya el 1918 dins d'un projecte més ampli que també contemplava la Biblioteca de Catalunya i l'Escola Superior de bibliotecàries. Formava part de tot una sèrie d'Institucions i de serveis públics que tenien com a objectiu convertir Catalunya en una "nació culta, europea, civilitzada". El sistema bibliotecari català des de la seva implantació ha constituït un pilar fonamental en la construcció cultural del segles XX i XXI. En el context actual de recuperació històrica recent en destaquen, per les seves característiques testimonials i subjectives, els dietaris que les directores de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Populars van escriure des del dia de la inauguració de la biblioteca. Els testimoniatges escrits de les bibliotecàries són observacions directes i ininterrompudes durant gairebé setanta anys i són una font inestimable per a l'estudi sociològic que ens permet fer una radiografia d'aquests anys d'història del nostre país. Els materials continguts en aquesta col·lecció obren unes possibilitats de recerca molt desconegudes pels historiadors. Es tracta d'un projecte impulsat des del Servei de biblioteques del Departament de Cultura, en el qual també hi participen i col·laboren les següents biblioteques del Consorci de Biblioteques de Barcelona: Ignasi Iglésias-Can Fabra, Pere Vila, Sant Pau-Santa Creu i Francesca Bonnemaison, a més de la Biblioteca Carles Cardó de Valls, la Biblioteca Terra Baixa del Vendrell, la Biblioteca Popular d'Ulldecona i la Biblioteca Comarcal Josep Finestres de Cervera.
Mostra:
Transcripció: Del 8 de juny de 2015 al 18 de març de 2017
Evolució: Mostrar gràfic
Col·lecció:

Obra literària d’Àngel Guimerà

Institució:
Descripció: Aquesta col·lecció conté l’obra literària original d’Àngel Guimerà. Recull manuscrits de les seves obres de poesia, en prosa i teatre més emblemàtiques, com són Mar i cel (1888), Maria Rosa (1894) i Terra Baixa (1897), entre d’altres.
Mostra:
Transcripció: Del 16 de juliol de 2015 al 9 de desembre de 2015
Evolució: Mostrar gràfic
Col·lecció:

Correspondència d’Àngel Guimerà

Institució:
Descripció: Aquesta col·lecció conté l’epistolari d’Àngel Guimerà. Tot i incloure una part de cartes enviades per Guimerà la part més destacada quant a volum i contingut són les cartes rebudes. Són cartes originals, la majoria escrites a mà, i en diversos idiomes: català, castellà, anglès, francès, italià, i alguna en alemany i fins i tot en suec. Els corresponsals són familiars, amics, col·laboradors, actrius, actors, admiradors..., que, amb diferents estils, tracten temes relatius tant a l'àmbit personal com professional.
Mostra:
Transcripció: Del 17 de juliol de 2017 al 20 de març de 2018
Evolució: Mostrar gràfic