IniciAvís Legal i política de privacitat

Avís Legal i política de privacitat

Aquest lloc web, amb adreça DNS https://transcriu.bnc.cat, és propietat del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) amb NIF Q5856253I i amb seu social a:

  • C. Gran Capità, 2 (Edifici Nexus) 08034 Barcelona

El web:

  • Cobreix la informació sobre el servei Transcriu-me!!: en què consisteix, les novetats, les estadístiques, informació de contacte, etc.
  • Ofereix l'enllaç als webs específics de les institucions que hi contribueixen.

La configuració del lloc web, el disseny, els textos de presentació, les imatges i altres materials que l'integren, es difonen, majoritàriament, amb llicències Creative Commons.

Tanmateix, la utilització dels conjunts de dades es considerarà realitzada per compte propi dels usuaris, corresponent-los-hi en exclusiva a aquests respondre davant de tercers per danys que puguin derivar-se de la seva utilització.

El CSUC no serà responsable de l'ús que de la seva informació en facin els usuaris reutilitzadors, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de forma directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l'ús de la informació reutilitzada.

El CSUC no serà responsable de la veracitat, integritat o actualització de les informacions publicades en el lloc web provinents de fonts alienes al mateix i no assumirà responsabilitats quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús de les citades informacions.

Política de privacitat

Si considereu que alguna informació o text infringeix els vostres drets, podeu comunicar-ho a través de la nota legal del CSUC. Per qualsevol altra qüestió, podeu adreçar-vos a la institució proveïdora d'aquesta informació o bé al CSUC.