Search

Col·lecció: Cartes rebudes per Joan Maragall


Aplec de correspondència rebuda d' Angel Ossorio y Gallardo de 3 cartes compreses entre els anys 1909 a 1911