Search

Col·lecció: Cartes rebudes per Joan Maragall


Aplec de correspondència rebuda d' Anita Maragall i Gorina, de 4 cartes compreses entre els anys 1900 a 1907