Search

Col·lecció: Cartes rebudes per Joan Maragall


Aplec de correspondència rebuda d' Amelia Vivé, de 2 cartes, any 1911