Search

Col·lecció: Cartes rebudes per Joan Maragall


Aplec de correspondència rebuda de Manuel Maria Illas y Fabra, de dues cartes compreses entre els anys 1901 a 1909