Search

Col·lecció: Cartes rebudes per Joan Maragall


Aplec de correspondència rebuda de Manuel Duran i Bas, de 5 cartes rebudes entre els anys 1900 a 1904