Search

Col·lecció: Cartes rebudes per Joan Maragall


Carta rebuda del Pare Rupert Maria de Manresa, sense data