Search

Col·lecció: Cartes rebudes per Joan Maragall


Aplec de correspondència rebuda de l' Associació Wagneriana de 2 cartes compreses entre els anys 1904 a 1905