Search

Col·lecció: Cartes rebudes per Joan Maragall


Aplec de correspondència rebuda de Felip Pedrell, de 31 cartes compreses entre els anys 1899 a 1911