Search

Col·lecció: Cartes rebudes per Joan Maragall


Aplec de correspondència rebuda de F. Cortines y Murube, de 6 cartes compreses entre els anys 1907 a 1911