Search

Col·lecció: Cartes rebudes per Joan Maragall


Aplec de correspondència rebuda de Diego Ruiz, de 15 cartes compreses entre els anys 1906 a 1909