Search

Col·lecció: Cartes rebudes per Joan Maragall


Aplec de correspondència rebuda de Cels Gomis i Mestre de dues cartes de l'any 1907