Search

Col·lecció: Cartes rebudes per Joan Maragall


Aplec de correspondència rebuda de Carme Karr, de 30 cartes compreses entre els anys 1906 a 1911