Search

Col·lecció: Cartes rebudes per Joan Maragall


Aplec de correspondència rebuda de Benet Roura i Barrios de 5 cartes compreses entre els anys 1904 a 1906