Search

Col·lecció: Cartes rebudes per Joan Maragall


Aplec de correspondència rebuda de Bartolomé Amengual, de 13 cartes compreses entre els anys 1896 a 1909