Search

Col·lecció: Cartes rebudes per Joan Maragall


Aplec de correspondència rebuda d' Ubaldo Noble i Malvido, de 6 cartes compreses entre els anys 1900 a 1905