Search

Col·lecció: Cartes rebudes per Joan Maragall


Aplec de correspondència rebuda d' Ignasi Iglèsias, de 3 cartes compreses entre els anys 1906 a 1910