Search

Col·lecció: Cartes rebudes per Joan Maragall


Aplec de correspondència rebuda d' Enrique Sánchez Torres, de 2 cartes compreses entre els anys 1905 a 1911