Search

Col·lecció: Cartes rebudes per Joan Maragall


Aplec de correspondència rebuda d' Emili Junoy i Gelabert, de 4 cartes compreses entre els anys 1908 a 1911