Search

Col·lecció: Cartes rebudes per Joan Maragall


Aplec de correspondència rebuda d' Emili Farré Escofet, de 2 cartes rebudes l'any 1911 i una sense data.