Search

Col·lecció: Cartes rebudes per Joan Maragall


Aplec de correspondència rebuda d' Elisina Grant Richards, de 3 cartes compreses entre els anys 1909 a 1910