Search

Col·lecció: Cartes rebudes per Joan Maragall


Aplec de correspondència rebuda d' Apel.les Mestres, de 9 cartes compreses entre els anys 1906 a 1911