Telegrama rebut de l'Alcalde de La Laguna

http://mdc.cbuc.cat/utils/getfile/collection/fpguimera/id/5714

http://mdc.cbuc.cat/utils/getfile/collection/fpguimera/id/5715