Aplec de correspondència rebuda d'Agustí Guimerà i Fonts

http://mdc.cbuc.cat/utils/getfile/collection/fpguimera/id/3595

http://mdc.cbuc.cat/utils/getfile/collection/fpguimera/id/3596

http://mdc.cbuc.cat/utils/getfile/collection/fpguimera/id/3597

http://mdc.cbuc.cat/utils/getfile/collection/fpguimera/id/3598

http://mdc.cbuc.cat/utils/getfile/collection/fpguimera/id/3599

http://mdc.cbuc.cat/utils/getfile/collection/fpguimera/id/3600

http://mdc.cbuc.cat/utils/getfile/collection/fpguimera/id/3601

http://mdc.cbuc.cat/utils/getfile/collection/fpguimera/id/3602

http://mdc.cbuc.cat/utils/getfile/collection/fpguimera/id/3603

http://mdc.cbuc.cat/utils/getfile/collection/fpguimera/id/3604

http://mdc.cbuc.cat/utils/getfile/collection/fpguimera/id/3605

http://mdc.cbuc.cat/utils/getfile/collection/fpguimera/id/3606