1377, febrer, 03. Reconeixement de persona pròpia

http://mdc.csuc.cat/utils/getfile/collection/pergaminsSD/id/1873

http://mdc.csuc.cat/utils/getfile/collection/pergaminsSD/id/1873