1377, abril, 18. Adscripció de dona pròpia

http://mdc.csuc.cat/utils/getfile/collection/pergaminsSD/id/1488

http://mdc.csuc.cat/utils/getfile/collection/pergaminsSD/id/1488