Search

Col·lecció: Cartes rebudes per Joan Maragall


Carta rebuda de Tecla, Vidua de Vila, any 1911