Search

Col·lecció: Cartes rebudes per Joan Maragall


Aplec de correspondència rebuda de Josep Antón Brusi, de 17 cartes compreses entre els anys 1900 a 1906