Search

[-]  Normes de transcripció

  1. Respecteu escrupolosament el text. Escriviu exactament allò que hi veieu, sense corregir els errors que hi trobeu.
  2. Després de la data poseu dos punt, per exemple: Abril. Dia 1: Es reben les nómines per a firmar.
  3. Guardeu el vostre treball amb freqüència amb el botó "Deseu la transcripció". Si navegueu fora de la pàgina de transcripció, podeu perdre el vostre text.
  4. No us preocupeu del format. El camp de transcripció no inclou eines de format. Els salts de línia són opcionals, però en la versió final no es guardaran.
  5. Si una paraula o frase és il·legible, escriviu-hi [il·legible] o indiqueu la vostra interpretació així: "... por culpa de las dichosas [facturas?]".
  6. Si al final de línia hi ha una paraula amb guionet de separació de síl·laba, escriviu la paraula sense el guionet excepte si és al final de la pàgina i no podeu deduir-la.
  7. Indiqueu entre claudàtors [] els incisos que a l'original apareixen afegits al marge o entre línies i les paraules o frases ratllades.
  8. Incloeu notes entre claudàtors [] si és necessari, per exemple [Sense text].
  9. Reviseu la transcripció i quan considereu que és correcta, feu clic al botó "Finalitzar i enviar la transcripció".

Scripto | Transcribe Page

Log in to Scripto | Recent changes | View item | View file

Aplec de correspondència rebuda d' Adrià Gual, de 11 cartes, compreses entre els anys 1903 a 1908

http://mdc.csuc.cat/utils/getfile/collection/epistolari/id/4439« Document anterior  |  Document següent »

La transcripció d'aquesta pàgina ja ha finalitzat. Si voleu col·laborar escolliu un altre ítem per transcriure.

Transcripció de la pàgina actual.    

Amich Maragall: merces infinites á vosté y al Sr. Pijoan, per la bona voluntat envers meu, cregui que els en estich molt, peró molt agrahit. Ab qui estich verament enfadat, es ab mi, ont lluiten continuament dos individuos, l'aspirant y el realisador, en complerta discordancia sempre. ¿Que hi farém? Lo trist es que com mes un avança en la vida, mes afeccions el volten, que indirectament uns cops, y directament quasi sempre, pagan els desacerts d'un hom. Paciencia, y de cap al mall. No hi ha mes remey. Rebi bon amich y ab vostè el Sr. Pijoan, mil mercés y tots els bons afectes d'aquest pobre soldat. Per Vostè especialment una forta abraçada. Adriá Gual

Current Page Discussion [edit] [history]