Search

Col·lecció:


Aplec de correspondència rebuda d' Enric de Fuentes, de 101 cartes compreses entre els anys 1899 a 1911