Search

Col·lecció: Cartes rebudes per Joan Maragall


Carta rebuda del Pare Miquel d'Esplugues, any 1910