Search

Col·lecció: Cartes rebudes per Joan Maragall


Carta rebuda del Consistori dels Jochs Florals de Girona, any 1905