Search

Col·lecció: Cartes rebudes per Joan Maragall


Carta rebuda del Centro Español, any 1911