Search

Col·lecció: Cartes rebudes per Joan Maragall


Aplec de correspondència rebuda de Joan Ruiz Porta, de 5 cartes compreses entre els anys 1902 a 1909