Search

Col·leccions

Correspondència d’Àngel Guimerà ( Col·lecció amb totes les transcripcions finalitzades)

Aquesta col·lecció conté l’epistolari d’Àngel Guimerà. Tot i incloure una part de cartes enviades per Guimerà la part més destacada quant a volum i contingut són les cartes rebudes. Són cartes originals, la majoria escrites a mà, i en diversos idiomes: català, castellà, anglès, francès, italià, i alguna en alemany i fins i tot en suec. Els corresponsals són familiars, amics, col·laboradors, actrius, actors, admiradors..., que, amb diferents estils, tracten temes relatius tant a l'àmbit personal com professional.

Testimonis bibliotecaris ( Col·lecció amb totes les transcripcions finalitzades)

La Xarxa de Biblioteques Populars va ser creada per la Mancomunitat de Catalunya el 1918 dins d'un projecte més ampli que també contemplava la Biblioteca de Catalunya i l'Escola Superior de bibliotecàries. Formava part de tot una sèrie d'Institucions i de serveis públics que tenien com a objectiu convertir Catalunya en una "nació culta, europea, civilitzada". El sistema bibliotecari català des de la seva implantació ha constituït un pilar fonamental en la construcció cultural del segles XX i XXI. En el context actual de recuperació històrica recent en destaquen, per les seves característiques testimonials i subjectives, els dietaris que les directores de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Populars van escriure des del dia de la inauguració de la biblioteca. Els testimoniatges escrits de les bibliotecàries són observacions directes i ininterrompudes durant gairebé setanta anys i són una font inestimable per a l'estudi sociològic que ens permet fer una radiografia d'aquests anys d'història del nostre país. Els materials continguts en aquesta col·lecció obren unes possibilitats de recerca molt desconegudes pels historiadors. Es tracta d'un projecte impulsat des del Servei de biblioteques del Departament de Cultura, en el qual també hi participen i col·laboren les següents biblioteques del Consorci de Biblioteques de Barcelona: Ignasi Iglésias-Can Fabra, Pere Vila, Sant Pau-Santa Creu i Francesca Bonnemaison, a més de la Biblioteca Carles Cardó de Valls, la Biblioteca Terra Baixa del Vendrell, la Biblioteca Popular d'Ulldecona i la Biblioteca Comarcal Josep Finestres de Cervera.

Pergamins d’Organyà ( Col·lecció amb totes les transcripcions finalitzades)

El fons d’Organyà està format per més de 700 pergamins procedents de l’arxiu del priorat canonical de Santa Maria d’Organyà (Alt Urgell), adquirits per Joaquim Miret i Sans a principis del segle XX i donats posteriorment a la Biblioteca de Catalunya. Els 350 documents seleccionats per al programa “Transcriu-me”, constitueixen una part representativa de tot el conjunt documental que inclou donacions, vendes, permutes, sentències, testaments i establiments de terres del territori d’influència del monestir, entre els segles X i XVI.